Voorneveld Schoonmaak & Bedrijfsdiensten V.O.F.  hecht veel waarden aan de bescherming van uw persoonsgegevens.In deze Privacy Policy transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoons gegevens.
Wij doen er alles aan om uw Privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Voorneveld Schoonmaak & Bedrijfsdiensten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving waaronder de algemene verordening gegevens bescherming.

  • Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;
  • Uw persoons gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoons gegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
  • Verwerking van uw persoons gegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoons gegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoons gegevens gewaarborgd is; 
  • geen persoons gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij  dit nodig is voor de uitvoering  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoons gegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Voorneveld Schoonmaak & Bedrijfsdiensten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons gegevens, indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via telefoonnummer:  06-30995111.

Contactgegevens

Voorneveld Schoonmaak & Bedrijfsdiensten
Veenbesstraat 608
3765 BS  Soest
T: 035-8879209
M: 06-30995111

Werkgebieden

Amersfoort

Utrecht

Nijkerk

Leusden

Privacyverklaring

Lees onze privacyverklaring.